CentOS安装NodeJS

快速安装

Node.js官网open in new window

安装版本:v16.15.0

cd /usr/local

# 可自行指定版本即可
wget https://nodejs.org/download/release/v16.15.0/node-v16.15.0-linux-x64.tar.gz
tar -zxvf node-v16.15.0-linux-x64.tar.gz 

# 创建软链
ln -s /usr/local/app/node-v16.15.0-linux-x64/bin/npm /usr/bin/npm
ln -s /usr/local/app/node-v16.15.0-linux-x64/bin/node /usr/bin/node

# 采用TaoBao的镜像地址提升下载速度(可选)
npm config set registry https://registry.npm.taobao.org 

验证:

[root@iZ2ze1asovzc5my2rnfo2lZ app]# node -v
v16.15.0

针对安装问题解决

说明此软链已经存在,先删除再创建新的即可

rm /usr/bin/node
# yes
更新日期:
作者: qwding, 丁乾文